За колко време ще се науча да свиря на цигулка?

hegeduslany

На въпроса за колко време мога да се науча да свиря на Цигулка, не може да се отговори еднозначно. Продължителността и степента на нивото на овладяване на умението  за свирене на Цигулка е строго индивидуално за всеки един ученик. Страничните фактори като възраст, музикална надареност, физиологични предпоставки,  свободно време, мотивация и др. съпътстват процеса на обучение и безспорно оказват своето влияние.  Но въпреки, че е трудно времевото определяне на Цигулковото обучение, ще се опитам, условно го разделя  в три етапа – Начален (една до две години), Основен (от трета до пета година) и Средно-профилиран етап (от пета до седма година).

I.  Начален етап

Обучението по Цигулка в начален етап се характеризира с  овладяването на общата цигулкова техника за свирене. Материала необходим за усвояване в начален етап, условно съм го разделила на две учебни години. Той включва следните знания:

 • Запознаване с инструмента – частите на цигулката;
 • Манипулация с инструмента – формиране на навици за правилна постановка  и владеене на инструмента;
 • Изучаване на нотите и нотните знаци (ноти, трайности, знаци за алтерация, щтрихи, ритъм, темпо, размер,  и т.н),
 • Свирене на Първа позиция;
 • Технически упражнения и работа над щрихи- Деташе, Легато, Стакато;
 • Подготвителни упражнения за вибрато;
 • Свирене на Гами (до два знака в една и две октави);
 • Етюди на първа позиция;
 • Формиране на навици за свирене  наизуст на леки мелодии и пиеси за цигулка;

II. Основно обучение

Когато Подготвителните елементи и знания са усвоени  започваме,  практическо по-задълбочено и цялостно изучаване на цигулковата техниката. Етапа – основно обучение по цигулка, обхваща трета, четвърта и пета година от практическият индивидуален курс на обучение по цигулка. Той включва:

 • Свирене на Втора, Трета и Пета позиция;
 • Работа върху щтрихи- Деташе, Легато, Мартеле, Стакато, Маркато, Портато;
 • Овладяване на Вибрато;
 • Гами до четири знака в  три октави;
 • Етюди с Втора, Трета, Четвърта и Пета  позиция;
 • Свирене на Популярни пиеси, концерти и мелодии за цигулка;

III. Средно-профилирано обучение

Това е най-високият етап от обучение при, който цигулковата  техниката служи само за подсилване на художественият израз на изпълнението на ученика.