Кои са музикалните щрихи при свирене на Цигулка?

images (85)

I.ДЪЛГИ ЩРИХИ

 • ЛЕГАТО

Легатото е музикален щрих, при който се използва голяма част или целият лък, за да се изсвирят две или повече ноти без пауза между тях. Нотите в легато могат да бъдат на една или повече струни, в една или повече позиции, но трябва да се изсвирят така, че да не се усеща нито смяната на струни, нито преходите в позиции, нито смяната на лък. За тази цел трябва да се разпредели дължината на лъка, така че еднаквите нотни трайности да се изсвирят с еднакво количество лък.

 

 • ДЕТАШЕ –

всеки тон се свири на отделен лък, без паузи между смените на тоновете.

Видове деташе спрямо използването на дължната на лъка:

а) с цял лъкизползва се при бавни, широки спокойни фрази, най-често изписани като четвъртини, който се свирят с отделни лъкове.

Препоръчително е при всяко отиване на жабка за смяна на лъка, леко да се извива външната част на космите налука. Това става много бързо и незабележимо за части от секундата. Тази малка и бърза промяна на посоката на лъка ще предодврати евентуални акценти, прекъсване на фразата и грубост при смяната на лъка.
б) широко деташе с половин лък
в) късо бързо деташе


 • НОН-ЛЕГАТО –

Нон-легатото много прилича на музикалният щрих деташе. Нарича се още “широко детаще”. Различава се от деташето по това, че  се прекъсва звука между тоновете.

С музикалният щрих нон-легато се създава усещане на звучене на клавишен инструмент. Инползва се предимно в музиката на Бах. В нотите се изписва и обозначава с думи.

II. КРАТКИ ЩРИХИ

 • МАРТЕЛЕ
 • СТАКАТО
 • ВИОТИ-ЩРИХ
 • ПОРТАТО

III. СКАЧАЩИ ЩРИХИ

 • СПИКАТО

 • ЛЕТЯЩО СТАКАТО

 • ВИЕНЯВСКИ-СТАКАТО

 • СТОЯЩО СПИКАТО

 • СОТИЙЕ

IV. ХВЪРЛЕНИ ЩРИХИ

 • РИКОШЕТ-САЛТАТО


 • ТРЕМОЛО-САЛТАТО

 • АРПЕЖИО-САЛТАТО


Използвана литература:

1. Табакова, Д.  (2014). Стъпала към храма.

2. Петков, Х. (2001). Начални уроци по цигулка.

3. Георгиева, Р. (2007). Методи и методика на цигулковото обучение в началото на XXI век.