За нас

teofilaТЕОФИЛА ВАСИЛЕВА

 • Създател и ръководител на музикална школа “Теофила”;
 • Учител по Цигулка, Пиано и Солфеж;
 • Майка на две деца (момиче и момче);
БАКАЛАВЪР:
 • Софийски университет “Св. Климент Охридски” (2007г.  –  2011г.);
 • Факултет по начална и предучилищна педагогика;
 • Специалност – Музикална педагогика (Цигулка, Пиано и Солфеж);
МАГИСТЪР:
 • Софийски университет “Св. Климент Охридски” (2011г. – 2015г.);
 • Факултет по философия;
 • Специалност – Психология;

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:

 • 2009 г. – Учител по музика в  ОДЗ N:51, гр. София;
 • 2011 г. – Музикална педагогическа практика в 31 СУ за чужди езици и мениджмънт “Иван Вазов” , гр. София;
 • 2012 г. – Учител по музика в Национална гимназия за древни езици и култура “Константин Кирил Философ” гр. София;
 • 2013 г. – Учител по Пиано, Цигулка и Солфеж – частна практика;
 • 2019 г. – Създател и ръководител на музикална школа “Теофила”.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

 • Формиране на умения за свирене и обогатяване на музикалната култура;
 • Запазване и развитие на първоначалния интерес към музиката, независимо от музикалната надареност, талант, възраст, физически даденост, пол и раса на ученика;
 • Да създам преподавателска атмосфера в която обучаващия да изпитва удоволствие и радост от свиренето;
 • Възможности за участия в продукции, конкурси и концерт;

Leave a Reply