На каква възраст е добре да се започне изучаване на инструмента Цигулка?


бебеОбщо мнение:

По този въпрос мненията често са най-разнообразни. Някой смятат, че още от най-ранна – три, четири годишна детска възраст  е подходящо да се започне обучението по цигулка. Други намират, че малкото дете в такава крехка възраст не е в състояние да разбира обясненията, който учителят ще му дава, и смятат че детето трябва да стане поне на девет, десет години, за да се отдаде на „продължителни” музикални занимания и да успява да изпълни задачите и напътствията, които  учителят  му поставя.

Мненията са най-различни и аз бих казала, че и двете противоположни становища имат напълно основателни аргументи в полза на тезата която защитават.

За България:

За детските музикални школи и центрове у нас този въпрос е решен така, че първи клас съвпада с първи клас на общообразователните училища, в които е прието детето да се приема на 7-годишна възраст. На практика обаче много от школите и центровете предлагат предучилищна подготвителни класове, в които се приемат деца на 6-годишна възраст.

girl_playing_violinСпоред мен:

Според мен Цигулката е един от най-удобните инструмент за ранно обучение. Докато например пианото има един постоянен размер и детето трябва да израсне достатъчно, за да обхване с ръка си клавишите на пианото, ние цигуларите притежаваме една гама от най-различни по размер цигулки и лъкове. Това  дава възможност на малкият ученик правилно и пълноценно той да манипулира с инструмента още от най-ранната си детска възраст. Моето лично мнение относно подходящата възраст за обучение на детето по цигулка е възрастта между 5 и 6 години в която се формират мускулите  нервите и навиците на детето.

В заключение  бих казала, че този въпрос е строго индивидуален и е свързан предимно с две неща – личното развитие на всяко едно дете, както и от ииндивнидуалният подход на учителят.

Исторически данни:

images (11)Като погледнем назад  в музикалната история, която говори най-точно и безпристрастно, ще видим, че водещите именна музикалното изкуство и в това число и голяма част от цигуларите са започнали да изучават музика в най-ранната си детска възраст. Пример за това са музиканти и композитори от най-висока класа, като Моцарт, Бетовен, Паганини, Лист и др.  Някой от тях са били деца на родители музиканти и още от самото си раждане са били заобиколни и закърмени с музика.

Смята се, че цигулковото изкуство и в частност Цигулката е един крайно деликатен инструмент със своите няколко съвсем различни и по-някога трудно съвместими техники на движение на пръсти , лък и интонация. Държането на самият инструмент по време на свирене изисква не съвсем комфортно положение на двете ръце, с което налага едно гъвкаво и пълно приспособяване на тялото към инструмента. Именно затова обучението по Цигулка е необходимо да започне тогава, когато детското тялото е в процес на формиране на навици и приспособяване към околната среда. Историческите данни потвърждават, че това е най-лесно да се случи именно в най-ранна предучилищна възраст.