Тема 3: Ритъм, метрум, размер, такт и темпо в музиката