Кои са частите на Цигулката ?

Размерът и формата на цигулката са създадени на базата науки като акустиката и физиката.  Божественият звук на цигулката, е в резултат от взаимодействието между различните и части. Условно ще разделя елементите на цигулката на две:

images (22)

части на цигулката

Части на Цигулката

 • Глава с охлюв
 • Щийка
 • Магаренце (столче)
 • Струни
 • Струнник
 • Копче
 • Подбрадник
 • Ефове
 • Ключове
 • Горно и долно прагче
 • Душица – това е така наречената “душичка”, която прехвърля движението на вибрациите, идващи от струните към долната дъска на цигулката и обратно;
 • Мост – основната му функция е на подържане и подсилване на горната дъска. Моста спомага за задържане настройката на струните;

Части на Лъка

ааПроизвеждането на звук при цигулката започва с лъка. Търкането върх струната предизвиква образуването на звукови вълни. Колкото по-бързо се движи лъкът, толкова по-голямо е движението на звуковите вълни, и колкото по-силен е натискът върху струната, толкова по-висока е амплитудата на звука.

 • Пръчка
 • Жабка
 • Косми -изработени са от преработени косми на конска опашка или  полиетиленови влакна;
 • Винт
 • Връхче