На каква възраст е добре да започна да свиря на пиано?

  • Общо мнение  – По този въпрос мненията често са най-разнообразни.  Някои специалисти препоръчват още от най-ранна – три, четири годишна детска възраст  е подходящо да се започне обучението по пиано. Други смятат, че малкото дете в такава крехка възраст не е в състояние да разбира обясненията, който учителят ще му дава,  както и детето е препоръчително да израстни достатъчно, за да обхване с ръката си поне осемте клавиша на пианото, така наречената октава. Поради тези причини една група педагози по пиано, смятат, че детето е подходящ едва, когато стане седем, осем годишно за да се отдаде на „продължителни” музикални занимания и с лекота да изпълнява поставените му музикални задачи.

Мненията са най-различни и аз бих казала, че и двете противоположни становища имат напълно основателни аргументи в полза на тезата която защитават.

  • За България – За детските музикални школи и центрове у нас този въпрос е решен така, че първи клас съвпада с първи клас на общообразователните училища, в които е прието детето да се приема на 7-годишна възраст. На практика обаче много от школите и центровете предлагат предучилищна подготвителни класове по пиано, в които се приемат деца на 6-годишна възраст.
  • Исторически данни – Като погледнем назад  в музикалната история, която говори най-точно и безпристрастно, ще видим, че водещите именна музикалното изкуство и в това число и голяма част от световно известните пианисти са започнали да изучават музика в най-ранната си детска възраст. Пример за това са музиканти и композитори от най-висока класа, като Моцарт, Бетовен, Лист и др.  Някой от тях са били деца на родители музиканти и още от самото си раждане са били заобиколни и закърмени с музика.
  • Според мен – Моето лично мнение относно подходящата възраст за обучение на дете по пиано е възрастта между 5 и 6 години в която се формират мускулите и навиците на детето. За възраст под пет години, аз лично не препоръчвам обучение по пиано.

Защо мисля така? Пианото е инструмент с постоянен размер и е добре детето да израсне достатъчно, за да обхване с ръка си клавишите на пианото, свободно без усилие. Другата причина поради която смятам, че възрастта на 5-6 години деца е подходяща за започване на обучение по пиано е, защото тогава се формират навиците за съсредоточаване на детското внимание. За мен необходимото условие е наличието на активно внимание.  Какво е активно внимание– умение детето да се съсредоточи и концентрира. Най-лесно, наличието на това умение е да се определи от това, дали детето познава и различава буквите/цифрите.  Ако  детето умее да се съсредоточи вниманието повече от 10, 15 минути, значи с него може да се работи. Затова, първото,  което питам родителите е – умее ли детето да чете, знае ли буквите и цифрите. Това е най-главният критерий, по който определям дали е подходяща възрастта на ученика.

В заключение  бих казала, че този въпрос е строго индивидуален и е свързан предимно с две неща – личното развитие на всяко едно дете, както и от целите, задачите и амбициите, който поставяме и постигаме с ученика. Доказано е, че пианото  е един сравнително лесен и популярен инструменти за свирене, които дава една много подходяща основа за развиване музикалните способности и хармоничен слух на ученика. Постановката по време на свирене на пиано се смята за съвсем комфортна и лесна за усвояване, в сравнение с други музикални инструменти.Обучението по пиано е препоръчително да започне тогава, когато детското тялото е в процес на формиране на навици и приспособяване към околната среда. Историческите примери потвърждават, че това е най-лесно да се случи именно в предучилищна възраст.

images (38)