Кристабел Конта (цигулка)

Minuet N:2 от Йохан Себастиан Бах в изпълнение на цигулка от Кристабел Конта

Surprise Symphony
Изпълнител: Кристабел Конта (цигулка)
Композитор: Haydn

The Merry Widow
Изпълнител: Кристабел Конта (цигулка)
Композитор: Franz Lehar