Раздел N:2 “Начална школа по пиано” – М. Куртева

Упражнение N: 1 стр.17

Упражнение N: 2 стр. 18

N: 3 “Свирещ часовник” – М. Куртева, стр. 18

N:4 “Песента на ДО” – А. Танев, стр. 19

N:5 “ШЕГА С ДО” – М. Куртева, стр. 18