Безплатен онлайн метроном

Ако имате проблем с ритъма, метронома се оказва добър помощник при подобряване вашето ниво на свирене. В случай, че нямате вкъщи метроном, може да използвате този онлайн метроном на адрес: http://victorblog.com/metronome/
Избирате желаната от вас бързина (темпо) с мишката и натискате бутона „ON“.