“HELLO”- ADELE – ноти , текст и видео урок за пиано

Име на мелодията: “HELLO”- ADELE – ноти и видео урок за пиано

Учител по пиано: Теофила Василева
Видео урок с помощта на софтуера Synthesia:

Текст на песента:
Hello, it’s me
I was wondering if after all these years
You’d like to meet, to go over everything
They say that time’s supposed to heal ya
But I ain’t done much healingHello, can you hear me?
I’m in California dreaming about who we used to be
When we were younger and free
I’ve forgotten how it felt before the world fell at our feetThere’s such a difference between us
And a million milesHello from the other side
I must’ve called a thousand times to tell you
I’m sorry, for everything that I’ve done
But when I call you never seem to be homeHello from the outside
At least I can say that I’ve tried to tell you
I’m sorry, for breaking your heart
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymoreHello, how are you?
It’s so typical of me to talk about myself
I’m sorry, I hope that you’re well
Did you ever make it out of that town
Where nothing ever happened?It’s no secret
That the both of us are running out of timeHello from the other side
I must’ve called a thousand times to tell you
I’m sorry, for everything that I’ve done
But when I call you never seem to be homeHello from the outside
At least I can say that I’ve tried to tell you
I’m sorry, for breaking your heart
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymoreOoooohh, anymore
Ooooohh, anymore
Ooooohh, anymore
Anymore

Hello from the other side
I must’ve called a thousand times to tell you
I’m sorry, for everything that I’ve done
But when I call you never seem to be home

Hello from the outside
At least I can say that I’ve tried to tell you
I’m sorry, for breaking your heart
But it don’t matter, it clearly doesn’t tear you apart anymore

Превод на Български
Здравей, аз съм!
Чудех се след всички тези години
Ще искаш да се срещнем, да преодолеем всичко
Казват, че времето трябва да лекува
Но аз не съм се излекувала много
Здравей, чуваш ли ме?
В Калифорния съм мислейки си какви бяхме
Когато бяхме по-млади и свободни
Забравила съм какво е преди светът да се разпадне
Има такава разлика между нас
И милион мили.
Здравей от другата страна
Звъняла съм хиляди пъти, за да ти кажа
Съжалявам за всичко, което направих
Но когато се обадя, теб все те няма
Здравей отвън
Поне мога да кажа, че се опитах да ти кажа
Съжалявам, че разбих сърцето ти
Но няма значение, ясно е, че не те разкъсва вече
Здравей, как си?
Типично е за мен да говоря за себе си
Съжалявам, надявам се да си добре
Излезе ли изобщо от този град,
където нищо не се случва?
Не е тайна,че и на двама ни изтече времето.Здравей от другата страна
Звъняла съм хиляди пъти, за да ти кажа
Съжалявам за всичко, което направих
Но когато се обадя, теб все те нямаЗдравей отвън
Поне мога да кажа, че се опитах да ти кажа
Съжалявам, че разбих сърцето ти
Но няма значение, ясно е, че не те разкъсва вечеЗдравей от другата страна
Звъняла съм хиляди пъти, за да ти кажа
Съжалявам за всичко, което направих
Но когато се обадя, теб все те нямаЗдравей отвън
Поне мога да кажа, че се опитах да ти кажа
Съжалявам, че разбих сърцето ти
Но няма значение, ясно е, че не те разкъсва вече