Как се записва звука на хартия?

Когато пътуваме в чужбина, ако разбираме местният език, лесно  може да попитаме за посоката, да поръчаме вечеря и да попитам за всичко от което имаме нужда. По същият начин когато „пътуваме“ из необятните дебри на музиката по-лесно е, ако сме запознати с езика на музиката – нотното писмо.

Редовете върху които записваме буквите (ноти) се наричат Петолиние.

 • Какво представлява петолинието?

Представете си, че петолинието е музикалната къща на нотите. Тя е на пет етажа и е направена от пет успоредни линии и четири празни пространства между линиите. Взети заедно, тези 5 линии и 4 междулиния образуват музикалната къща или така нареченото петолиние.

 • За какво служи петолинието?

Всяка линия и междулиние отговаря на различна музикална нота.

  • Линия 1 – Ми (Е) от първа октава;
  • Линия 2 – Сол (G) от първа октава);
  • Линия 3 – Си (B) от първа октава);
  • Линия 4 – Ре (D) от втора октава);
  • Линия 5 – Фа (F) от втора октава);

petolinie 4

Затова, ако видим нота нарисувана на втора линия, която знаем, че е  сол линия, това означава, че трябва да изсвирим нота сол. Виждате ли как се нарежда всичко?

Ще се радвам,  тази статия да ви помогне да надникнете в необятните дерби на музиката и ви мотивира да говорите на един наистина интернационалният език, какъвто е музиката.