Primer level (начинаещи)

Какво ще научите?

Primer level е първото ниво за напълно начинаещи с което започвате да се учите да свирите на пиано. То е разделено на 10 урока.

В Първи урок ще научите коя е правилната постановката на свирене на пиано, номерация на пръстите за дясна и лява ръка, свирене с черните клавиши и регистър на звучене на тона (ниски, средни и високи звуци);

В Втори урок ще научите основните ритмични трайности (цяла, половина и четръртина нота) и различната силата на свирене, динамичните знаците форте и пиано;

В Трети урок ще свирите с белите клавиши, като ще научите имената на нотите на български (слоговите имена) и на английски език (буквените имена) и ще може да ги откривате на клавиатурата.

В Четвърти урок ще знаете какво е петолиние