close up photo of person playing piano

Октавови групи в музиката

Във видеото ще научите имената на 9-те октавови групи в музиката (Субконтра, Контра, Голяма, Малка, Първа, Втора, Трета , Четвърта и Пета), Как се свирят на пиано и записват нотите в различните октавови групи на петолинието.