Менует

Менует е името на стар френски народен танц в размер 3/4, които се е танцувал в умерено темпо. През 17 в. става придворен танц и до средата на 19 в. остава много популярен.

Поради широката си популярност по това време той става една от частите на инструменталните произведения съчинявани по това време (симфонии, сюити, квартети и сонати). Като музикален жанр се среща при Бах, Хендел, Хайдн, Моцарт, Бетовен и др.

По-късно менуетът се пренася в балните салони и дворци на богатите хора, където те са се събирали за да се забавляват. Темпото му се забавя, движенията стават сдържани и плавни, добавят се поклони и реверанси. Танца менует по това време е бил забавната модерна музика, която се е слушала и на която са танцували всички млади хора.

Каква е правилната постановка при свирене на Цигулка?

downloadВъпроса за правилната постановка при свиренето на цигулка е изключително субективен и спорен. По него много се е писало и разисквало, но въпреки това няма изградено окончателно становище. Мненията са различни, често коренно противоположни и несъвместими. Изясняването на този проблем, е от голямо значение за учителят, както и за цялостното добро професионално развитие на ученика. Затова сега ще се опитам да разгледам проблема от всички страни, разбира се доколкото това е възможно.

1. Исторически поглед назад

Обръщайки поглед към миналото безспорно ще забележим че има фрапираща разлика на тогавашната и сегашната общо приета постановка на Цигулката.

Каква е основната разлика в постановката при свиренето между Бароковата и Съвременната Цигулка?

Хващането на инструмента е много различно. Бароковата цигулка няма подбрадник и се поставя балансирано между ключицата и лявата ръка. При свирене в барокова цигулка, се свири в по-бавно темпо и с повишена артикулация именно заради тези фактори. Бароковата постановка и хващането на инструмента цигулка спъва бързата смяна на позиции и бързата пръстова техника.

Модерната цигулка има подбрадник. Той се поставя между ключицата и брадата. Другата основна разлика е че освен подбрадник се използва и колидж (възглавничка). Нейната основна задача е да изравни разликите в дължината на врата при рамото и ключицата, което изключително улесняване бързината и точна смяна на позиции както цялостната базова техника на цигуларя.

2. Постановка

  •  Лява ръка

5

7

 

  •  Дясната ръка 

 

1

8

9

  • Дясна и лява ръка

10

11

12

Колко често е добре да ходя на уроци по цигулка?

images (59)За музикално образование в детските музикални школи и центрове у нас е прието да се смята, че добър вариант часовете по цигулка е да се провеждат най-малко два пъти седмично или веднъж седмично.

Аз лично препоръчвам на начинаещите ученици по цигулка, часовете да са два пъти седмично.

Защо мисля така ли? Защото  в началото педагога по цигулка е добре по-отблизо да следи процеса на формиране на правилни навици и постановка за свирене. Оставено без контрол ученика е възможно да усвои вредни навици, свързани с  неправилно усвоена постановката за изкореняването на която ще е  нужна упорита работа и голямо количество усилия след това.

Най-общо казано в първите етапи на обучението по цигулка не е препоръчително ученика дълъг период от време да се занимава сам без нужното наблюдение и насоки от учителят.